چشم انداز دبستان محراب

چشم انداز دبستان محراب

مأموریت:

تلاش برای آینده‌ی بهتر و سعادتمندی کودکان و نوجوانان ایران اسلامی از طریق فعالیت‌های آموزشی و پرورشی

چشم‌انداز:

تأسیس و اداره‌ی‌ یک مجتمع آموزشی  بر اساس آخرین دستاوردهای علمی بین‌المللی و در  راستای زمینه‌سازی رشد انسان‌های خودآگاه، مسئول، پُرشور، خلاق، بارور و دین‌مدار

اهداف:

مجتمع آموزشی محراب امیدوار است فعالیت‌های خود را با تکیه بر اهداف زیر پیگیری نماید:
 
۱. یادگیری برای دانستن (دانش)
۲. یادگیری برای توانستن (توانمندی)
۳. یادگیری برای زیستن (بکارگیری)
۴. یادگیری برای باهم زیستن (زندگی جمعی)
۵. یادگیری برای خدایی زیستن (خداپسندی)

آنچه فرزندانمان در دبستان محراب شعبه 3  می آموزند : 

  • خودباوری ، مهارت ارتباطی ، تفکر صحیح
  • ارتقا ، سطح بهداشت روانی
  • آموزش بر اساس تئوری هوش چندگانه
  • تربیت نسلی آگاه ، متعهد و کارآمد
  • ارتقا ء سطح علمی دانش آموزان
  • گسترش و به کارگیری فناوری اطلاعات در یاددهی – یادگیری (مدرسه هوشمند)