المپیاد ورزشی

افتتاحیه المپیاد ورزشی سه شنبه مورخ 98/09/19 می باشد.

 

آیین نامه و قوانین و مقررات شرکت درالمپیاد ورزشی

1-هر پایه به صورت جداگانه در المپیاد شرکت می کنند.

2-ابتدا المپیاد از مسابقات کلاسی و بعد به صورت بین کلاسی و بعد به صورت بین مدرسه ای برگزار می شود.

3-شرکت کنندگان پایه اول و دوم در المپیاد 14 رشته برای ثبت نام وجود دارد.

4- شرکت کنندگان پایه سوم وچهارم در المپیاد 16  رشته برای ثبت نام وجود دارد.

5-به برندگان هر مسابقه ی المپیاد لوح تقدیر به عنوان یاد بود داده می شود.

6-اول تا سوم هر رشته لوح طلایی، نقره ای، برنزی دریافت می کنند.

7-جمع کل لوح ها و برندگان هر رشته به صورت رنکینگ در هر پایه محاسبه شده و کلاس اول در هر پایه که جمع لوح ها و امتیازات بیشتری دارند به کل کلاس مدال طلا داده می شود.

8-در صورت رعایت نکردن اخلاق ورزشی، شرکت کننده کنار گذاشته می شود.

9-هر مسابقه ورزشی شرایط خاص خود را دارد و ممکن است جدول بندی داشته باشد.

10-المپیاد بین مدرسه ای با مدرسه محراب 1 در بهمن ماه برگزار می شود.

 

 

گزارش تصویری