برنامه بهارانه محراب

سرگرمی/کتابخوانی/آموزشی/ورزشی/بهداشت

سلام بچه ها

خوبین!

امیدواریم همیشه کنار خانواده هاتون خوش وسلامت  باشید.. 

برنامه ی بهارانه ی محراب بصورت زیر می باشد:

شنبه ها:زنگ تفکر و دانایی/#معلمان کوچک 

یکشنبه ها:زنگ بازی شادی سرگرمی

 دوشنبه ها:زنگ مطالعه ی گروهی /آشنایی با مشاهیر 

سه شنبه ها:زنگ ایران شناسی/#شبکه خبری محراب

چهرشنبه ها:زنگ تندرستی,تغذیه و بهذاشت

پنج شنبه ها:همراهان مجازی

داستان صوتی هم هرشب در کانال گذاشته می شود