جلسه اول کلاس پیام

جلسه اول کلاسهای تابستانی پیام 

۱۶تیر ماه 

جلسه اول کلاسهای تابستانی 

بازی همراه با آموزش 

آشنایی با محیط دبستان

به همراه دو زنگ تغذیه شیر و کیک و بستنی 

 

گزارش تصویری