جام محراب

مسابقه فوتبال محرابیها 

مسابقه فوتبال ؛ بازی و سرگرمی 

پر از هیجان 

در جام محراب 

سال تحصیلی ۹۸-۹۷ 

اهدای جوایز و تندیس فوتبالیست به دانش آموزان پرتلاش