اعلام رتبه های مسابقات فرهنگی هنری منطقه 14

رتبه های کسب شده محراب در مسابقات منطقه 14

با تشکر و قدردانی از زحمات دانش آموزان پرتوان دبستان محراب شعبه 3

در این دوره از مسابقات دبستان محراب توانست رتبه های برتری را در رشته های مختلف به دست آورد .

کسب رتبه منتخب در رشته سرود گروهی

کسب رتبه دوم در رشته سرود همگانی

کسب رتبه دوم در رشته نقالی

با آرزوی توفیق روزافزون برای گل پسرهای محراب